برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
 9 دوره
عنوان نشریه:  علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مدیرمسئول:  محمدعلي حاج عباسي
سردبیر:  مهران شيرواني
تارگاه:  https://ejgcst.iut.ac.ir/
رایانامه:  ejqcst@of.iut.ac.ir
تلفن:  33912797 (031)
نمابر:  33912626 (031)
نشانی:  دانشگاه صنعتي اصفهان، سازمان مركزي، دفتر نشريات علمي، مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، اصفهان، 841154، ايران
کد ISSN:  2008-9082
نوع نشریه:  فصلنامه