برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي هستي شناختي
 7 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي هستي شناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدیرمسئول:  دكتر عين اله خادمي
سردبیر:  دكتر عين اله خادمي
:تارگاه  http://orj.sru.ac.ir/
رایانامه:  orj@srttu.edu
تلفن:  22970060-9 (021)
نمابر:  22970035 (021)
صندوق پستی:  16785/163
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، كدپستي: 15811-16788
کد ISSN:  2345-3761
نوع نشریه:  دو فصلنامه