مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت بحران
 8 دوره
عنوان نشريه:  مديريت بحران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مديرمسئول:  مهندس علي عليدوستي
سردبير:  دكتر عليرضا آزموده اردلان
تارگاه:  www.joem.ir
رایانامه:  info@joem.ir
تلفن:  22970224-7 (021)
نمابر:  22970224-7 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي لويزان، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل
كد ISSN:  2345-3915
نوع نشريه:  دو فصلنامه