نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
 38 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه معارف اسلامي
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم كلانتري
سردبیر:  دكتر فاطمه جان احمدي
:تارگاه  http://tarikh.maaref.ac.ir/
رایانامه:  tarikh@maaref.ac.ir
تلفن:  32939977 (025)
نمابر:  32110644 (025)
صندوق پستی:  37155/6173
نشانی:  ايران، قم،بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، بين كوچه چهارم و ششم، دانشگاه معارف اسلامي، معاون پژوهشي
کد ISSN:  2252-0538
نوع نشریه:  فصلنامه