برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نقد زبان و ادبيات خارجي (پژوهشنامه علوم انساني)
 7 دوره
عنوان نشریه:  نقد زبان و ادبيات خارجي (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر احمد خاتمي
سردبیر:  دكتر جلال سخنور
:تارگاه  http://clls.sbu.ac.ir/
رایانامه:  nakhoslaj@gmail.com
تلفن:  29902490-5 (021)
نمابر:  22431706 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي
کد ISSN:  2008-7330
نوع نشریه:  دو فصلنامه