نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجلس و راهبرد
 44 دوره 
عنوان نشریه:  مجلس و راهبرد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
مدیرمسئول:  كاظم جلالي
سردبیر:  حسن سبحاني
:تارگاه  http://nashr.majles.ir/
رایانامه:  mrcmag@majlis.ir
تلفن:  83357321 (021)
نمابر:  83357329 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد سپهبد قرني، بعد از چهارراه شاداب، پلاك 131
کد ISSN:  2322-1860
نوع نشریه:  فصلنامه