برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن بيوتكنولوژي ايران و دانشگاه باهنر كرمان
مدیرمسئول:  محمدرضا محمدآبادي
سردبیر:  مختار جلالي جواران
:تارگاه  https://jab.uk.ac.ir/
تلفن:  3202603-4 (034)
نمابر:  3233010 (034)
نشانی:  كرمان، انتهاي خيابان 22 بهمن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-6705
نوع نشریه:  فصلنامه