مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي حمل و نقل
 8 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي حمل و نقل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسي حمل و نقل
مديرمسئول:  محمود صفارزاده
سردبير:  محمود صفارزاده
تارگاه:  ite.sinaweb.net
رایانامه:  transportjournal@iste.ir
تلفن:  88034868 (021)
نمابر:  88046905 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، اتاق 222
كد ISSN:  2008-6598
نوع نشريه:  فصلنامه