برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله نوزادان ايران
 1 دوره
عنوان نشریه:  مجله نوزادان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدیرمسئول:  سيد عليرضا مرندي
سردبیر:  غلامعلي معموري
:تارگاه  http://ijn.mums.ac.ir/?lang=fa
رایانامه:  IJN@MUMS.AC.IR
تلفن:  8410137 (0511)
نمابر:  8410137 (0511)
نشانی:  مشهد، بيمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
کد ISSN:  2251-7510
نوع نشریه:  فصلنامه