نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني
 39 دوره 
عنوان نشریه:  ابتكار و خلاقيت در علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي
مدیرمسئول:  دکتر پرویز میرزاخانی
سردبیر:  دكتر حسن احدي
:تارگاه  journal.bpj.irhttp://journal.bpj.ir
رایانامه:  journal@bpj.ir
تلفن:  66720218 (021)
نمابر:  66720218 (021)
نشانی:  تهران، میدان فردوسی، کوچه براتی، پلاک ۱۲، کدپستی ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵
کد ISSN:  2228-6640
نوع نشریه:  فصلنامه