برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي فرسايش محيطي
 7 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي فرسايش محيطي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هرمزگان
مدیرمسئول:  دكتر احسان كامراني
سردبیر:  دكتر اسدالله خوراني
:تارگاه  http://magazine.hormozgan.ac.ir/
رایانامه:  e.e.journal@hormozgan.ac.ir
تلفن:  09164303851
نشانی:  بندرعباس، كيلومتر 9 جاده ميناب، پرديس دانشگاه هرمزگان، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، گروه مرتع و آبخيزداري، دفتر مجله پژوهش هاي فرسايش
کد ISSN:  7812-2251
نوع نشریه:  فصلنامه