نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بهداشت مواد غذايي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  بهداشت مواد غذايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر افشين جوادي
سردبیر:  دكتر حميد ميرزايي
:تارگاه  http://jfh.iaut.ac.ir/
رایانامه:  foodhygiene@iau.ac.ir
تلفن:  6372274-3396263 (0411)
نمابر:  3303881 (0411)
نشانی:  تبريز، ضلع شرقي اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاهي آزاد اسلامي، واحد تبريز، دفتر فصلنامه، كدپستي: 15589
کد ISSN:  2228-7647
نوع نشریه:  فصلنامه