نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات جامعه شناسي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات جامعه شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر محمود علمي
سردبیر:  دكتر حسين بني فاطمه
:تارگاه  http://jss.iaut.ac.ir
رایانامه:  t.sociology@gmail.com
تلفن:  33322175 (041)
نمابر:  33322175 (041)
صندوق پستی:  51575-5313
نشانی:  تبريز، ضلع شرقي اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر مجلات
کد ISSN:  2322-5661
نوع نشریه:  فصلنامه