نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم
 10 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات قدرت نرم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان بسيج اساتيد
مدیرمسئول:  سهراب صلاحي
سردبیر:  اصغر افتخاري
:تارگاه  http://www.spba.ir/
رایانامه:  faslnameh_s@yahoo.com
تلفن:  66483018 - 66483824 (021)
نمابر:  66483018 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران، پلاك 1246، كدپستي: 1314754159
کد ISSN:  2322-5580
نوع نشریه:  دو فصلنامه