برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن و بهداشت
 1 دوره
عنوان نشریه:  زن و بهداشت
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  بهداشت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آستارا
مدیرمسئول:  دكتر مقصود فقيرپور
سردبیر:  دكتر زهرا محتشم اميري
رایانامه:  woman-health@iau-astara.ac.ir
تلفن:  5252300 (0182)
صندوق پستی:  1141
نشانی:  آستارا، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آستارا، معاونت پژوهشي
نوع نشریه:  فصلنامه