نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تفسيري
 36 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تفسيري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
مدیرمسئول:  ابراهيم كلانتري
سردبیر:  سيدرضا مودب
:تارگاه  http://tafsir.maaref.ac.ir/
تلفن:  32110565 (025)
نشانی:  ايران، قم، ابتداي بلوار جمهوري اسلامي، بين كوچه 4 و 6، پلاك 72
کد ISSN:  2228-7256
نوع نشریه:  فصلنامه