برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه اجتماعي
 5 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  علي حسين حسين زاده
سردبیر:  عبدالرضا نواح
رایانامه:  jhd@scu.ac.ir
تلفن:  33339711 (061)
نمابر:  33339711 (061)
نشانی:  ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2538-3205
نوع نشریه:  فصلنامه