برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه علوي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه علوي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  عليرضا ميرزامحمد
سردبیر:  عليرضا ميرزامحمد
:تارگاه  http://alavi.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  majale1392@hotmail.com
تلفن:  (داخلي 219) 88046891- 88612870 (021)
نمابر:  88002098 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-0859
نوع نشریه:  دو فصلنامه