نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تاريخ اسلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده تاريخ اسلام
مدیرمسئول:  سيدهادي خامنه اي
سردبیر:  دكتر مهدي محقق
:تارگاه  http://journal.pte.ac.ir/
رایانامه:  faslnameh@pte.ac.ir
تلفن:  88676861-3 (021)
نمابر:  88676860 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد عباسپور، خيابان رستگاران، كوچه شهروز شرقي، شماره 9، كدپستي: 86651-14348
کد ISSN:  2228-6713
نوع نشریه:  فصلنامه