برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روانشناسي تربيتي
 10 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي تربيتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنكابن
مدیرمسئول:  دكتر جواد خلعتبري
سردبیر:  دكتر علي دلاور
:تارگاه  http://jep.atu.ac.ir/
رایانامه:  Psyedu@tonekaboniau.ac.ir
تلفن:  4271510 (0192)
نمابر:  4274409 (0192)
نشانی:  مازندران، تنكابن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنكابن، ساختمان مركزي، طبقه سوم، كدپستي: 4680416167
کد ISSN:  1735-4617
نوع نشریه:  فصلنامه