برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حكمت معاصر
 13 دوره 
عنوان نشریه:  حكمت معاصر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  حميدرضا آيت اللهي
سردبیر:  طاهره كمالي زاده
:تارگاه  http://wisdom.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  cont.wisdom@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 287) 88046891 (021)
نمابر:  88053935 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-0689
نوع نشریه:  دو فصلنامه