مشخصات نشریه:  

فصلنامه معرفت سياسي
 5 دوره
عنوان نشریه:  معرفت سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)
مدیرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد نوروزي
سردبیر:  حجت الاسلام و المسلمين محمدجواد نوروزي
تارگاه:  www.siyasi.nashriyat.ir
رایانامه:  politicsmag@qabas.net
تلفن:  32113474 (025)
نمابر:  32934483 (025)
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، طبقه 4
نوع نشریه:  فصلنامه