برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه عرفان
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه عرفان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي عرفان اسلامي ايران
مدیرمسئول:  فاطمه طباطبايي
سردبیر:  قاسم كاكائي
:تارگاه  http://erfanmag.ir/
رایانامه:  info@erfanmag.ir
تلفن:  22799820 (021)
نمابر:  22799561 (021)
نشانی:  ايران، تهران، اتوبان صدر نبش خروجي كاوه شمالي، بهار جنوبي، كوچه نيكبخت، شماره 5
نوع نشریه:  دو فصلنامه