برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

----------- كنگره سراسري نفت و توسعه پايدار، آبادان، دانشگاه صنعت نفت
 1 دوره
عنوان نشریه:  كنگره سراسري نفت و توسعه پايدار، آبادان، دانشگاه صنعت نفت
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعت نفت
نوع نشریه:  -----------