برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميه
 14 دوره 
عنوان نشریه:  آفاق الحضاره الاسلاميه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  دكتر معصومه نعمتي قزويني
سردبیر:  صادق آيينه وند
:تارگاه  http://afagh.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  afaghezareh@gmail.com
تلفن:  88053934 (021)
نمابر:  88053934 (021)
صندوق پستی:  14155-6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، كدپستي :1437774681
کد ISSN:  2358-0786
نوع نشریه:  دو فصلنامه