نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آبزيان و شيلات
 22 دوره 
عنوان نشریه:  آبزيان و شيلات
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندرعباس
مدیرمسئول:  دكتر مازيار يحيوي
سردبیر:  دكتر اميرهوشنگ بحري
:تارگاه  http://jourweb.iauba.ac.ir/
رایانامه:  abzian@iauba.ac.ir
تلفن:  33670245 (076)
نمابر:  33670245 (076)
صندوق پستی:  79159/1311
نشانی:  بندرعباس، بلوار امام خميني، بلوار دانشگاه، پرديس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشكده، طبقه سوم، دفتر مجله، كدپستي: 7915893144
کد ISSN:  2008-708x
نوع نشریه:  فصلنامه