نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات حقوقي آزاد
 12 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات حقوقي آزاد
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  دكتر صادق سليمي
سردبیر:  دكتر بهشيد ارفع نيا
:تارگاه  http://alr.iauctb.ac.ir/
تلفن:  66720218 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب نرسيده به ميدان فردوسي، كوچه شهيد براتي، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، طبقه 5، دفتر فصلنامه تحقيقات حقوقي آزاد، كدپستي: 1131854113
نوع نشریه:  فصلنامه