برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشكي
 41 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه آموزش در علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي زنجان
مدیرمسئول:  دكتر پرويز قزلباش
سردبیر:  دكتر کوروش امینی
:تارگاه  http://zums.ac.ir/edujournal/
رایانامه:  edujournal@zums.ac.ir
تلفن:  33445903 (024)
نمابر:  33420678 (024)
نشانی:  زنجان، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان، معاونت آموزشی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
کد ISSN:  9521-2251
نوع نشریه:  فصلنامه