برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حقوق تطبيقي (نامه مفيد)
 6 دوره
عنوان نشریه:  حقوق تطبيقي (نامه مفيد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مفيد
مدیرمسئول:  سيدمسعود موسوي كريمي
سردبیر:  ربيعا اسكيني
تارگاه:  http://law.mofidu.ac.ir/
رایانامه:  ccls@mofidu.ac.ir
تلفن:  32916207 (025)
نمابر:  32927395 (025)
صندوق پستی:  37185-3611
نشانی:  ايران، قم، انتهاي بلوار شهيد صدوقي، ميدان مفيد، دانشگاه مفيد، مركز مطالعات حقوق تطبيقي
کد ISSN:  1735-496x
نوع نشریه:  فصلنامه