برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات و سياست هاي اقتصادي (سياست هاي اقتصادي-نامه مفيد)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات و سياست هاي اقتصادي (سياست هاي اقتصادي-نامه مفيد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مفيد
مدیرمسئول:  سيدمسعود موسوي كريمي
سردبیر:  اكبر كميجاني
:تارگاه  http://economic.mofidu.ac.ir/
تلفن:  66710735 (021)
نمابر:  66710734 (021)
نوع نشریه:  فصلنامه