برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي علوم دامي ايران
 32 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي علوم دامي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حسن نصيري مقدم
سردبیر:  دكتر رضا ولي زاده
:تارگاه  https://ijasr.um.ac.ir/
رایانامه:  ijasr@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38804656 - 051
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستی:  91775/1163
نشانی:  ايران، مشهد، ميدان آزادي، پرديس، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي
کد ISSN:  2008-3106
نوع نشریه:  فصلنامه