برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتي
 15 دوره 
عنوان نشریه:  نظام ها و خدمات اطلاعاتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
مدیرمسئول:  دكتر فهيمه باب الحوائجي
سردبیر:  دكتر نجلا حريري
:تارگاه  http://iss.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  INFOSySERV@GMAIL.COM
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ساختمان علوم انساني، طبقه ششم، گروه كتابداري و اطلاع رساني
کد ISSN:  2251-7626
نوع نشریه:  فصلنامه