مشخصات نشريه:  

فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي
 7 دوره
عنوان نشريه:  رهيافت انقلاب اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  عبدالمطلب عبداله
مديرمسئول:  عبدالمطلب عبداله
سردبير:  سيد جلال دهقاني فيروزآبادي
تارگاه:  rahyaft.info
تلفن:  09198645418
كد ISSN:  2008-3777
نوع نشريه:  فصلنامه