مشخصات نشريه:  

فصلنامه نگاه ايراني روابط خارجي (ايرفا)
 4 دوره
عنوان نشريه:  نگاه ايراني روابط خارجي (ايرفا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده تحقيقات استراتژيك
مديرمسئول:  حسن روحاني
سردبير:  سيدكاظم سجادپور
تارگاه:  www.isrjournals.ir
رایانامه:  IRFA@ISRJOURNALS.IR
تلفن:  22246494 (021)
نمابر:  22801270 (021)
صندوق پستي:  15875-5855
نشانی:  خيابان پاسداران، روبروي پارك نياوران، پلاك 802، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، تهران، 3113-19547، ايران
كد ISSN:  2008-8221
نوع نشريه:  فصلنامه