مشخصات نشریه:  

فصلنامه ديدگاه هاي حقوق قضايي
 6 دوره
عنوان نشریه:  ديدگاه هاي حقوق قضايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري
مدیرمسئول:  دكتر علي قاسمي
سردبیر:  دكتر باقر شاملو
تارگاه:  www.jlviews.ir
رایانامه:  legalriews.mag@gmail.com
تلفن:  66762571 (021)
نمابر:  66762571 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان خارك، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، طبقه اول، دفتر فصلنامه، كدپستي: 1133913615
کد ISSN:  2252-0007
نوع نشریه:  فصلنامه