برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه معرفت اديان
 21 دوره 
عنوان نشریه:  معرفت اديان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادیان، مذاهب و عرفان
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
مدیرمسئول:  سيداكبر حسيني قلعه بهمن
سردبیر:  محمدعلي شمالي
:تارگاه  http://marefateadyan.nashriyat.ir/
تلفن:  32113474 (025)
نمابر:  32934483 (025)
صندوق پستی:  37165-186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، طبقه چهارم
نوع نشریه:  فصلنامه