مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي روابط بين الملل
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي روابط بين الملل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ايراني روابط بين الملل
مديرمسئول:  دكتر ارسلان قرباني شيخ نشين
سردبير:  ضياء الدين صبوري
تارگاه:  www.iisa.ir
رایانامه:  iranianiisa@gmail.com
تلفن:  81032220 (021)
نمابر:  88914163 (021)
نشانی:  تهران، كريمخان زند، نبش شهيد هندي (آبان شمالي)، ساختمان مركزي دانشگاه علامه، طبقه دوم، اتاق 212
كد ISSN:  2251-8444
نوع نشريه:  فصلنامه