برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آموزه هاي حقوق كيفري
 19 دوره 
عنوان نشریه:  آموزه هاي حقوق كيفري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مدیرمسئول:  محمدباقر فرزانه
سردبیر:  دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي
:تارگاه  http://cld.razavi.ac.ir
رایانامه:  razaviunmag@gmail.com
تلفن:  32230772 (051)
نمابر:  32230772 (051)
صندوق پستی:  91735/461
نشانی:  مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي
کد ISSN:  2251-9351
نوع نشریه:  دو فصلنامه