برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت
 44 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت ارتقاي سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمدعلي حسيني
سردبیر:  دكتر فريده يغمايي
:تارگاه  http://jhpm.ir/
تلفن:  66592535 (021)
نمابر:  66592535 (021)
نشانی:  تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي تهران، انجمن پرستاري ايران، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2251-8614
نوع نشریه:  فصلنامه