برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران
 25 دوره 
عنوان نشریه:  اكوسيستم هاي طبيعي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نور
مدیرمسئول:  دكتر صدرالدين متولي
سردبیر:  دكتر سيد محسن حسيني
:تارگاه  http://neijournal.iaunour.ac.ir/
رایانامه:  journal.nei@gmail.com
تلفن:  6210794 (0122)
نمابر:  6210794 (0122)
نشانی:  مازندران، نور، جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نور، دفتر فصلنامه، كدپستي: 38373-46417
نوع نشریه:  فصلنامه