برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي زراعي (پژوهش و سازندگي)
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي زراعي (پژوهش و سازندگي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات و آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
مدیرمسئول:  دكتر علي اكبر مويدي
سردبیر:  دكتر عليرضا بهشتي
:تارگاه  https://aj.areeo.ac.ir/
تلفن:  22413927-22414413 (021)
نمابر:  22413927 (021)
صندوق پستی:  488
نشانی:  ايران، مشهد، بزرگراه شهيد كلانتري ، روبروي پليس راه مشهد - نيشابور، مركز تحقيقات و آموزشي كارورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، كدپستي 91735
کد ISSN:  2423-5423
نوع نشریه:  فصلنامه