مشخصات نشريه:  

فصلنامه اندازه گيري تربيتي
 9 دوره
عنوان نشريه:  اندازه گيري تربيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر فريبرز درتاج
سردبير:  دكتر علي دلاور
تلفن:  44737574 (021)
نمابر:  44737472 (021)
نشانی:  تهران، دهكده المپيك، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
كد ISSN:  004-2252
نوع نشريه:  فصلنامه