نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري
 32 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيايي فضاي گردشگري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملاير
مدیرمسئول:  دكتر مجيد شمس
سردبیر:  دكتر مجيد شمس
:تارگاه  http://gjts.malayeriau.ac.ir/
رایانامه:  editortsj@gmail.com
تلفن:  32227836, 322250642 (081)
نمابر:  32227836 (081)
نشانی:  ملاير، بالاتر از پارك سيفيه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2251-8827
نوع نشریه:  فصلنامه