برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي (مقالات و بررسي ها)
 21 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي (مقالات و بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيد محمدرضا امام
سردبیر:  سيدجمال موسوي
:تارگاه  jhic.ut.ac.irhttp://jhic.ut.ac.ir
رایانامه:  jhie@ut.ac.ir
تلفن:  (داخلی 151) 42762000 (021)
نمابر:  42762971 (021)
صندوق پستی:  15766/4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي: 1576613111
کد ISSN:  2228-7906
نوع نشریه:  دو فصلنامه