مشخصات نشريه:  

فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني (فرهنگ مشاوره)
 9 دوره
عنوان نشريه:  فرهنگ مشاوره و روان درماني (فرهنگ مشاوره)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر سيدصدرالدين شريعتي
سردبير:  دكتر عبدالله شفيع آبادي
تارگاه:  qccpc.atu.ac.ir
تلفن:  44737574 (021)
نمابر:  44737472 (021)
نشانی:  تهران، دهكده المپيك، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسي
كد ISSN:  2345-6051
نوع نشريه:  فصلنامه