برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي بازرگاني و توسعه
 1 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي بازرگاني و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  احمد اكبري، چارلز هريو
سردبیر:  احمد اكبري، چارلز هريو
:تارگاه  https://ijbds.usb.ac.ir/?lang=fa
رایانامه:  IJBDS@ECO.USB.AC.IR
تلفن:  8056782 (0541)
نمابر:  2443385 (0541)
صندوق پستی:  98135/987
نشانی:  دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران
کد ISSN:  2008-448X
نوع نشریه:  فصلنامه