مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات مديريت صنعتي
 16 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات مديريت صنعتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر جمشيد صالحي صدقياني
سردبير:  دكتر مقصود اميري
تارگاه:  maf.atu.ac.ir
رایانامه:  imq@atu.ac.ir
تلفن:  88770011-4 (021)
نمابر:  88770017 (021)
نشانی:  تهران، خيابان ولي عصر (عج)، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، نبش كوچه هفت پيكر، شماره 33
كد ISSN:  2251-8029
نوع نشريه:  فصلنامه