برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي اقليم شناسي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي اقليم شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان هواشناسي كشور، پژوهشكده هواشناسي و اقليم شناسي
مدیرمسئول:  مجيد حبيبي نوخندان
سردبیر:  علي اكبر متكان
:تارگاه  http://clima.irimo.ir/
رایانامه:  jcr@cri.ac.ir
تلفن:  33822481 (051)
نمابر:  33822311 (051)
نشانی:  مشهد، بلوار جمهوري اسلامي، خيابان صابر، كدپستي: 676-91735
کد ISSN:  2228-5040
نوع نشریه:  دو فصلنامه