نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 33 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه تكنولوژي صنعتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاددانشگاهي
مدیرمسئول:  مهندس كوروس حمزه
سردبیر:  دكتر محمدصادق حاجي تاروردي
:تارگاه  jtd.iranjournals.irhttp://jtd.iranjournals.ir
رایانامه:  journal@tdins.org
تلفن:  66075011 (021)
نمابر:  66075250 (021)
صندوق پستی:  13445/1668
نشانی:  تهران، ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف، خيابان شهيد قاسمي، پلاك 71
کد ISSN:  1735-336X
نوع نشریه:  فصلنامه