برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
 11 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبیر:  دكتر مصطفي سليمي فر
:تارگاه  https://erd.um.ac.ir/
رایانامه:  erd@um.ac.ir
تلفن:  38806308 (051)
نمابر:  38829584 (051)
صندوق پستی:  1357
نشانی:  پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كدپستي: 9177948951
کد ISSN:  2251-7790
نوع نشریه:  فصلنامه